กำแพงพิทักษ์เมืองจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เรื่อง กำแพงพิทักษ์เมืองจีน

ครูประจำกลุ่มสาระ อ.อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ.คเชนทร์ กองพิลา

คำถามโครงงาน

1. กำแพงเมืองสร้างไว้เพื่ออะไร

2. กำแพงเมืองจีนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเมื่อปี พ.ศ. อะไร

3.คนจีนเรียกกำแพงเมืองจีนอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

4. กำแพงเมืองจีนมึความหมายทางประวัติศาสตร์อย่างไร

5. ทำไมกำแพงเมืองจีนถึงได้คัดเลือกเป็นมรดกของโลก

วัตถุประสงค์โครงงาน

1.เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน

2.เพื่อศึกษาว่ากำแพงเมืองจีนมีความสำคัญกับอดีตและปัจจุบันอย่างไร

3.เพื่อต้องการทราบว่ายุคสมัยของจีนแต่ละยุคเกี่ยวข้องกับกำแพงเมืองจีนอย่างไร

4.เพื่อต้องการรู้ประวัติกำแพงเมืองจีน

5.เพื่อต้องการทำไมกำแพงเมืองจีนมีอีกชื่อหนึ่งว่าหลุมฝังศพ

วีธีการดำเนินงาน

1.เลือกหาหัวข้อที่สนใจ

2.หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.สรุปเอาใจความที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

4.เรียบเรียงข้อมูล

5.หารูปภาพและVDOที่เกี่ยวข้อง

6.จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

7.ตรวจสอบและแก้ไขที่ผิด

โฆษณา
By maxky